Soluto 1.3.1500.2

Soluto 1.3.1500.2

Soluto – 1,1MB – Freeware –
ra khỏi 24 phiếu
4 Stars User Rating
Das als Anti-Frustrations-Software angepriesene Soluto beschleunigt den Start von Windows. Anwendungen die mit dem Bootvorgang ausgeführt werden, stuft Soluto anhand einer Datenbank und Informationen anderer Soluto-Nutzer nach einem einfachen Ampelprinzip ein. Gefahrlos lässt sich so auch von wenig versierten Anwendern der Start einzelner Programme deaktivierten.

Tổng quan

Soluto là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Soluto.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 346 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Soluto là 1.3.1500.2, phát hành vào ngày 24/02/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 31/05/2010. Phiên bản phổ biến nhất là 1.3.1500.2, được sử dụng bởi 55 % trong tất cả các cài đặt.

Soluto đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 1,1MB.

Người sử dụng của Soluto đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Soluto!

Cài đặt

người sử dụng 346 UpdateStar có Soluto cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại